Menu Close Menu

آقای شهردار در ویترین بلدیه تان چه می گذرد؟!

آقای شهردار در ویترین بلدیه تان چه می گذرد؟!

کبری سعادتی- بالاخره بعد از مدت ها انتظار، نشست خبری شهردار اردبیل با دعوت گزینشی از خبرنگاران استان برگزار شد. شهرداری که همیشه تاکید می کند توسعه فرهنگی و اجتماعی مقدم بر توسعه عمرانی شهری است و برای اجرای برنامه های فرهنگی در سال آینده ۷۸۰ میلیارد ریال هزینه می کند، برای به کار گیری فرهنگ و تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان مجموعه خود بخصوص در ویترین مجموعه اش چه کارهایی انجام داده است؟! شهردار اردبیل که در نشست خبری خود با خبرنگاران، گزینشی عمل می کند نکند شعار توسعه متوازن شهری اش نیز در عمل دچار سراشیبی تبعیض قرار گیرد. مسئول روابط عمومی سابق شهرداری که عنوان ثقیل مدیر روابط عمومی و امور بین الملل را یدک می کشید در برخورد با خبرنگاران بیراهه تبعیض را پیشه کرد و اعتراض خبرنگاران به رفتار سلیقه ای و توهین آمیزش نیز به کینه و بغض بیشترش دامن زد و چاره ای جز اعتراض کتبی و درخواست رسیدگی از طرف بازرسی کل استان برای عده ای از خبرنگاران باقی نگذاشت. حال سخن اینجاست شما به عنوان شهردار اردبیل و بالاترین سمت این مجموعه مردمی آیا خبر داشتید و دارید در ویترین مجموعه تان چه اتفاقاتی افتاد یا مشاوره جهت گیری شده برخی مشاوران فرصت طلب بر روی واقعیت ها پرده دروغ کشیدند و نگذاشتند صحت خبر نمایان شود. درست است که در این نشست خبری دعوت نشده ایم ولی برای مان سوال است که مثلا نشریه آزنا، پیام سبلان، پیک سفیر، آفتاب ساوالان و... چه کم از دیگر نشریه ها داشت که اسم مان از لیست دعوت برای نشست خبری خط خورد. به هر حال سوال هایی برای مان مطرح است که نمی دانیم در این نشست خبری دیگر همکاران از شما پرسیدند یا نه؟! ولی امیدواریم جوابی داشته باشد: ۱- چرا پس از گذشت چندین ماه از برکناری مسئول روابط عمومی سابق شهرداری اردبیل هنوز مسئولی برای این سمت معرفی نشده است؟ ۲- چرا در بروز مشکلات عده ای از خبرنگاران با مسئول روابط عمومی تان، شما حداقل جویای علت این تنش و اختلاف نشدید؟ ۳- چرا فاکتور گزارش آگهی های کار شده در نشریات مان امضا نمی شود یا بعضا با وساطت مدیرخانه مطبوعات و بعد از گذشت مدت ها اتلاف وقت امضا می شد. ۴-چرا دسترسی به شما و درخواست ملاقات حضوری خبرنگاران با شما اگر غیرممکن هم نباشد بسیار دشوار می نماید؟ ۵-در شهرداری اردبیل که شما دانشگاه شهروند می نامیدش چرا کارکنان روابط عمومی تان رفوزه می شوند و جذب خبرنگاران ناممکن؟! ۶-چرا در مجموعه عریض و طویل شما انتقاد دشمنی قلمداد می شود و به جای بررسی، صورت مسئله پاک می شود؟ ۷- و چرا به خاطر اعتراض به برخورد سلیقه ای و غیرحرفه ای مسئول روابط عمومی سابق شهرداری، علامت ضربدر قرمز به اسم مان خورده و موضوع اعتراض مان تحریف می شود. ۸- و باز هم چرا ریشه تبعیض در مجموعه شما هنوز نخشکیده و سیره نادرست گذشته و برخورد سلیقه ای کارکنان روابط عمومی تان با اهالی مطبوعات همچنان ادامه دارد؟ در پایان باید بگویم ما هستیم بر آن عهدی که بستیم چون بر صحت گفته های مان ایمان داریم و دعوت نشدن، طرد شدن و پرداخت نشدن فاکتورهای نشریه مان ما را ذره ای در نیل به هدف خود که عدالت خواهی بوده و هست دلسرد نخواهد کرد. باشد که شما نیز به دور از جانبداری یا شنیدن اخبار تحریف شده اطرافیان تان خود شخصا این مسئله را بررسی کنید.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران